Energie Project Kogerlaan

In 2013 ben ik begonnen met het maandelijks bijhouden van ons huiselijk energieverbruik. In 2013 heb ik zonnepanelen laten plaatsen en vond het wel leuk om de impact bij te houden. Ik ben toen ook begonnen om al mijn verlichting over te zetten op LED en dat maakte al wat behoorlijk uit op het energieverbruik

De zonneboiler werd in 2014 geplaatst en al mijn tapwater maar ook het water naar mijn vaatwasser, werd door de zon verwarmd en dat scheelde weer merkbaar op mijn gasverbruik. Ik merkte dat ik door eenvoudige maatregelen fors kon besparen en mijn totale energierekening ging geleidelijk tot 50% naar beneden.

Met grote interesse volg ik de ontwikkelingen rond de energietransitie en draag daar graag mijn steentje in bij en heb daartoe voor mijzelf een 3-tal doelstellingen geformuleerd

Mijn 3 doelstellingen

1. Gasloos en naar 100% groene elektriciteit
2. Eigen verbruik van mijn zonnepanelen minimaal naar 85%
3. Energie Kosten Neutraal, uiterlijk in 2027

1. Gasloos en groene elektriciteit

2. Eigen verbruik naar 85%

3. Energie Kosten Neutraal