Extra schijf in energiebelasting voor aardgas en elektriciteit

Het kabinet wil vanaf 2024 een nieuwe 1e schijf in de energiebelasting voor aardgas en elektriciteit. Hiervoor wordt de huidige 1e schijf opgesplitst in 2 kortere schijven.

Makkelijker energiebelasting aanpassen voor bepaalde groepen

De nieuwe 1e schijf sluit beter aan bij het energieverbruik van huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen met een laag energieverbruik. Hierbij gaat het om een verbruik van 0 – 1.200 m3. 
Met de splitsing kan het kabinet, wanneer zij het nodig vindt, makkelijker het tarief van de energiebelasting aanpassen voor deze groepen.

1e schijf in 2 schijven opgedeeld

De nieuwe 1e schijf sluit aan bij de verbruiksgrens van het eenmalige prijsplafond voor kleinverbruikers.
Voor aardgas wordt de 1e schijf van 0–1.200 m3 (nu 0–170.000 m3). De nieuwe 2e schijf loopt van 1.200 tot 170.000 m3 aardgas. De andere schijflengtes blijven gelijk. 

Voor elektriciteit wordt de 1e schijf  0–2900 kWh (nu 0–10.000 kWh). De nieuwe 2e schijf loopt van 2.900 tot 10.000 kWh. De andere schijflengtes blijven gelijk.

Het kabinet onderzoekt nog of een extra nieuw tarief invoeren uitvoerbaar is voor de Belastingdienst en voor energieleveranciers. 

De tarieven voor 2023 zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Ieder jaar worden de tarieven aangepast.Het minister van Financiën kijkt dan  onder andere naar actuele kosten en inflatie.

Bron: belastingdienst.nl