Energiebelasting door de jaren heen

Vooral de belasting op gas is door de jaren heen flink opgeschroefd, met het doel het gasverbruik terug te dringen. Daarmee wordt de energierekening vooral voor huishoudens die hun gasverbruik niet kunnen verminderen ieder jaar flink duurder. Dat toont de grafiek hieronder (bron: Gaslicht.com). Gelukkig staat hier nog altijd wel een hoge vermindering energiebelasting tegenover.

Opvallend: In 2015 was de energiebelasting op stroom net zo hoog als 2023 (ongeveer 15 cent per KwH). Terwijl gas van 23 cent naar 59 cent per kuub is gegaan (alle bedragen incl. btw), een stijging van 156%! Zo wordt duidelijk dat het gebruik van gas zwaarder wordt belast en daarmee wordt de business case om ‘van het gas’ af te gaan elk jaar interessanter.

Vermindering energiebelasting in 2022 en 2023 (heffingskorting)

De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar. Dat wordt verrekend via uw energierekening. De vermindering geldt alleen voor iemand met een aansluiting van stroom. Daarnaast moet er sprake zijn van stroomverbruik, ook al is dit maar 1 kWh. De vermindering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en geldt alleen voor onroerende zaken met een verblijfsfunctie. 

Betaalt u in een jaar minder energiebelasting dan het bedrag van de belastingvermindering? Dan krijgt u toch de volledige belastingvermindering. Dit geldt ook bij groene stroom. En verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar? Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend.

Tekst en grafieken: gaslicht.com