Onderdeel van je energierekening zijn ook de kosten die de netwerkbeheerder aan je doorbelast. In mijn geval Liander.

Het is interessant om te zien hoe deze netwerkbeheerskosten zich ontwikkelen in de tijd.

Energie 2019 2020 2021 2022 2023 % 2024 %
2019 2020 2021 2022 2023 % 2024 %
Stroom* 252 256 274 275 346 +26% 401 +16%
Gas 191 200 204 200 240 +20% 248 +3%
Vermindering 258 436 462 682 597 -13% 603 +1%

Tarieven incl. BTW en voor stroom 1-fase: 1x25A, 1x30A, 1x35A en 1x40A en 3-fase: 3x25A aansluiting en Gastarieven gebaseerd op max 4.000m3 verbruik (incl. alle kosten zoals bemetering)

Het is opmerkelijk dat de elektriciteit netwerkbeheerskosten 500%! (factor 5!) harder stijgen dan de kostentoename voor het gasnetwerk. Hoewel iedereen wel herkent dat er veel geïnvesteerd wordt om het elektriciteitsnet te verzwaren door toegenomen vraag naar vermogen zou je toch ook verwachten minimaal de jaarinflatie van toepassing zou zijn op de kosten voor het gasnetwerk